Rehn: “België deed niet genoeg”

België moet dan toch geen boete betalen aan Europa omdat het zich niet gehouden heeft aan de begrotingsafspraken. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Ons land riskeerde een monsterboete van maximaal 750 miljoen euro omdat het begrotingstekort vorig jaar groter was dan eerst vooropgesteld. De Europese Commissie vindt dat België  “geen effectief gevolg” heeft gegeven aan de begrotingsaanbevelingen, maar het geeft ons land dan toch geen boete.

Het begrotingstekort mocht in 2012 niet hoger oplopen dan 3,0% maar in de praktijk liep het uit tot 3,9%. Ook in 2010 en 2011 werd de 3%-norm niet gehaald. Bovendien voerde ons land ook te weinig structurele besparingen door. Met Europa was afgesproken dat het structurele tekort elk jaar met 0,75% zou verminderd worden, maar dat was in 2010 en 2011 maar 0,5%. Volgens minister van Financiën Koen Geens kon ons land voor die periode evenwel geen boete krijgen, omdat de strenge begrotingsregels van Europa pas eind 2011 in werking traden. En, opmerkelijk, Europa is ons land daarin gevolgd. “Een sanctie voor die jaren zou niet eerlijk en niet juridisch juist geweest zijn”, liet eurocommissaris Olli Rehn vanmiddag weten.

Vorig jaar haalde ons land de besparingsdoelstelling van 0,75% wel, zij het na lange onderhandelingen. “We gingen in blessuretijd, maar België heeft die tijd goed gebruikt en scoorde nog een goal”, zei Olli Rehn. Wel moet ons land dit jaar het begrotingstekort terugbrengen tot 2,7% van het bruto binnenlands product en moet er 1% structureel bespaard worden. Volgend jaar, in het verkiezingsjaar 2014, moet er nog eens 0,75% structureel bespaard worden, in plaats van de eerder geplande 0,6%. Europa gaat nauw toezien op de inspanningen van België. Tegen 21 september moet de regering bij de Europese Commissie verslag uitbrengen over de maatregelen die zijn genomen om de doelstellingen voor dit jaar te halen. Vanaf dan moet ons land elke drie maanden rapporteren bij de Commissie.

België is niet het enige land dat extra ademruimte kreeg van de Europese Commissie. Nederland en Portugal kregen een jaar extra tijd om het begrotingstekort onder de afgesproken 3% te krijgen, Spanje, Slovenië en Polen krijgen twee jaar uitstel.