Cursisten VDAB vinden moeilijk werk

Slechts 55,9 procent van de werkzoekenden die een knelpuntopleiding bij de VDAB hebben gevolgd, zijn zes maanden later in dat beroep aan de slag. Een kwart heeft nog steeds geen werk. Dat blijkt uit een effectmeting van de knelpuntopleidingen van de VDAB en is vandaag te lezen in De Tijd.

Sinds 2007 richt de VDAB zijn beroepsopleidingen bijna uitsluitend op knelpuntberoepen. In het kader van de loonakkoorden werd daar de afgelopen jaren zelfs nog extra op ingezet. Maar zes maanden na de opleiding blijkt dus maar iets meer dan de helft van de cursisten in dat beroep aan de slag. Een kwart is nog helemaal niet aan de slag. In de bouw, de dienstensector en de sector van de industriële automatisering loopt dat op tot een derde.

Volgens De Tijd maken stages een groot verschil. Wie een stage volgt, heeft meer kans om in het aangeleerde beroep aan de slag te gaan. De Vlaamse regeringspartij CD&V wil daarom in elke knelpuntopleiding van de VDAB een stage integreren.