Goossens: “Verplicht hartscreening”

“Af en toe vallen er doden bij sportwedstrijden, dat kan je nooit uitsluiten”, zegt sportarts Chris Goossens. “Maar met een doorgedreven, verplichte hartscreening kan je het aantal slachtoffers wel terugdringen van vier per 100.000 naar één per 100.000. Dat is bewezen in Italië. We leven in een eengemaakt Europa, toch is zo’n screening in ons land niet verplicht en in Frankrijk wel.”