Waalse zieke kost meer dan Vlaamse

Een Waal heeft meer ziektekosten en is vaker arbeidsongeschikt dan een Vlaming. Bovendien genieten ruim dubbel zoveel Walen van een verhoogde tegemoetkoming als Vlamingen.

Volgens een onderzoek van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds heeft een Waal gemiddeld 2098 euro ziektekosten; een Vlaming ‘maar’ 1973 euro. Een verschil van 125 euro. Tot 2010 namen de verschillen tussen de ziekte-uitgaven in Vlaanderen en Wallonië af tot 50 euro per hoofd. Maar in 2011 begon het verschil weer te stijgen.

Ook de kloof van aantal dagen verlet neemt toe. Gemiddeld is een Waal zowat 22 dagen per jaar afwezig op het werk en een Vlaming 17. Dat is een verschil van vijf dagen. In 2007 was dat nog maar twee dagen. In Wallonië krijgen ruim 50.000 zieken een verhoogde tegemoetkoming, in Vlaanderen slechts 20.000.