Discussie in regering over mini-jobs

De federale regering voert hevige discussies over het invoeren van mini-jobs. Dat zijn deeltijdse banen waar je maximaal 450 euro mee kan verdienen. Zo kunnen langdurig werklozen bijklussen, bijvoorbeeld in de horeca. De liberalen verdedigen het systeem, maar de socialisten willen er niet van weten. Zij vrezen dat de werknemers geen sociale bescherming meer zullen krijgen.