Waardering BSO en TSO bij laagste Europa

Vlaamse ouders raden hun kinderen af om zich in het BSO of TSO in te schrijven. De waardering voor het technisch en beroepsonderwijs is in Vlaanderen bij de laagste in Europa. En dat terwijl de Vlamingen beseffen dat een technische of beroepsopleiding net veel mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt.

Uit een onderzoek in opdracht van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) blijkt dat slechts 59% van de Vlamingen technische en beroepsopleidingen positief beoordeelt. Het gemiddelde in Europa is 72%. In amper drie landen, waaronder Nederland (49%), ligt het percentage nog lager dan in Vlaanderen. Bovendien raadt twee derde van de Vlaamse ouders hun kinderen af om een BSO- of TSO-opleiding aan te vatten. Dat zou dan ook verklaren waarom in Vlaanderen het aantal BSO- en TSO-leerlingen in de laatste tien jaar met 25 procent is gedaald.