Verknippen wagons gaat vlot

In Wetteren zijn al zes van de zeven wagons van de gecrashte trein verknipt. Dat zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De wagons worden allemaal gereinigd en in vloeistofdichte containers afgevoerd.

Door de snelle vooruitgang werd beslist om in de nacht van zaterdag op zondag niet voort te werken. Infrabel zegt dat de deadline van 22 mei nog altijd vooropgesteld wordt om alles van de site geëvacueerd te krijgen. Dat betekent dat de sanering van de gronden op donderdag 23 mei zou kunnen starten.

Ondertussen lopen de kost aan de spoorweginfrastructuur op tot 3,5 miljoen euro. "Het gaat hier enkel om een kostenraming voor de spoorinfrastructuur zelf", zegt woordvoerder Thomas Baeke. "Daaronder valt onder meer het herstellen van de sporen, dwarsliggers, bovenleiding, enzovoort."

De kostprijs van de hele operatie, zoals het ruimen, bergen, saneren, oponthoud,..., werd nog niet becijferd. "Dat zal voor een later stadium zijn. Vast staat wel dat we de directe kosten gelinkt aan de ontsporing zelf voorschieten, maar eens er een verantwoordelijke aangeduid werd, zullen we die kosten terugvorderen."