Personeel Swissport werkt nog altijd niet

Het personeel van Swissport heeft het werk nog altijd niet hervat. In de loop van de avond hadden vakbonden en directie van de bagage-afhandelaar nochtans een protocolakkoord bereikt. De bonden hebben dat akkoord voorgelegd aan hun achterban, maar dat verloopt blijkbaar stroef. Bij

Swissport staken ze nu al sinds zondagavond, tegen de onderbezetting en de te hoge werkdruk. Intussen liggen meer dan 20.000 koffers op de luchthaven van Zaventem.

Als het akkoord toch nog wordt goedgekeurd, zal het personeel pas ten vroegste morgen opnieuw aan het werk gaan.