Mobistar schrapt tv, internet en telefonie

Mobistar schort vanaf 22 mei de verkoop op van internet, televisie en vaste telefonie aan nieuwe residentiële klanten. Het doet dat in afwachting van een gunstigere regelgeving, zodat het niet langer moet gebruik maken van het netwerk van Belgacom. Met digitale televisie stopt het bedrijf sowieso op 15 september.

Volgens Mobistar is het met de huidige regelgeving onmogelijk om de diensten rendabel aan te bieden, aangezien het daarvoor gebruik moet maken van het netwerk van Belgacom. "En zij indexeren jaarlijks de tarieven van de vastelijndiensten, terwijl de tarieven op de markt van de mobiele telefoons met meer dan tien procent per jaar zakken", zegt Mobistar-CEO Jean-Marc Harion. "Dat creëert oneerlijke concurrentie. Wij vragen dan ook een kader dat de historische operator Belgacom niet langer bevoordeelt." Harion denkt daarom aan een openstelling van de kabel, zodat niet langer moet worden gebruik gemaakt van het netwerk van Belgacom. 

Met de verkoop van digitale televisie stopt Mobistar sowieso, en dat vanaf 15 september. Voor satelliettelevisie biedt het met TéléSat en TV Vlaanderen een alternatief aan. Voor professionele klanten verandert er niets.