Voorzitter CM haalt uit naar farmasector

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Marc Justaert, haalt naar aanleiding van de discussie over het dure geneesmiddel Soliris uit naar de farmaceutische bedrijven. Vorige week ontstond veel ophef over het al dan niet terugbetalen van het dure, maar levensnoodzakelijke medicijn aan de zevenjarige Viktor. De verbazing was ook groot toen bleek dat de producent van Soliris, Alexion, een pr-bureau had ingeschakeld om het verhaal in de media te brengen.

“De mediatisering van de discussie over Soliris heeft ons veel geleerd over de praktijken van sommige farmaceutische firma's", zei Justaert gisteren, aan de vooravond van Rerum Novarum. De discussie over Soliris toont aan dat de kosten voor gezondheidszorg nog zullen toenemen. Ook de ontwikkeling van andere nieuwe en dure geneesmiddelen en technieken, en de toenemende vergrijzing zal daartoe bijdragen, aldus de CM-voorzitter. Daarom bepleit hij een beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg.

Voor Justaert zijn besparingen in de gezondheidszorg nog mogelijk zonder de patiënt te raken. Een zuiniger beleid kan volgens hem via een betere afstemming van het aanbod op de behoeften. "We hebben te veel gespecialiseerde ziekenhuisdiensten zoals hartcentra, abortuscentra en IVF-centra, te veel zware apparatuur zoals PET-scans en robots, en het volume aan voorgeschreven geneesmiddelen blijft aan de hoge kant."

Daarom vindt Justaert het onaanvaardbaar dat het grootste artsensyndicaat, BVAS, en sommige ziekenhuisverantwoordelijken zeggen dat patiënten de besparingen bij de honoraria voor klinische biologie en radiologie door de patiënt zullen moeten worden gedragen. "Iedereen weet dat heel wat artsen en ziekenhuisdirecteurs meer verdienen dan de premier of de minister-president. Is dat verantwoord gebruik van overheidsgeld?"

Volgens de CM-topman zijn besparingen "onvermijdelijk". Maar hij waarschuwt voor overdreven besparingen. Die fnuiken immers de economische groei en de sociale zekerheid. Justaert pleit in dat kader voor sociale correcties voor de uitkeringen voor werkloze gezinshoofden, voor hoger vakantiegeld voor invaliden, hoger kindergeld voor invalide en werkloze gezinshoofden, en betaalbare gezondheidszorg.