"Te weinig geleerd uit het verleden"

Er komt heel wat kritiek op de aanpak van de treinramp in Wetteren. Volgens rampencoördinator en crisismanager Luc Rombout is de gebrekkige aanpak te wijten aan het feit dat we te weinig hebben geleerd van eerdere rampen, zoals het Heizeldrama en het treinongeval in Buizingen.

Een van de problemen die nu weer blijken is dat burgemeesters en gouverneurs te weinig opgeleid zijn om met crisissen als deze om te gaan. Volgens Rombout zou het beter zijn als de inhoudelijke en uitvoerende beslissingen zouden worden overgelaten aan experts.

Hij pleit ervoor om het hele systeem te herdenken, want nu is er een groot gebrek aan opleiding, middelen en duidelijke procedures.