329 miljoen euro verlies voor Dexia

De restbank Dexia heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een verlies geleden van 329 miljoen euro. De rode cijfers zijn vooral een gevolg van de noodgedwongen verkoop van enkele onderdelen van de groep. Zo leed de restbank een verlies van 142 miljoen euro door de verkoop van Société de Financement Local, de laatste grote commerciële activiteit die Dexia nog in z’n bezit had.

Maar ook zonder de verkopen, blijft het resultaat voor Dexia negatief. Volgens de restbank komt dat door de zogenaamde herfinancieringskosten. Die zijn nog altijd hoger dan de opbrengsten. Alles samen bezit het hele concern Dexia op dit moment zo’n 265 miljard euro waard.