Lichte verhoging gif in eieren

Uit de eerste metingen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) blijkt dat er een lichte verhoging op de giftige vloeistof acrylonitrile is vastgesteld bij eieren. Dat zegt de gemeente Wetteren. Bij alle andere analyses van groenten uit eigen tuin werd geen acrylonitrile of cyaniden aangetroffen.

Het Voedselagentschap had een meetcampagne georganiseerd in de zone van 500 tot 1000 meter rond de plaats van het ongeval. Alle analyses op gras, groenten, maïs en melk bleken veilig: er waren geen acrylonitrile of cyaniden aanwezig. Alleen bij enkele eieren werd een lichte verhoging vastgesteld op acrylonitrile.

Het crisiscentrum en het Voedselagenschap raden nog steeds af om levensmiddelen geteeld in de tuinen te consumeren in de zone van 0 tot 1000 meter rond het ongeval. Er zal over een paar dagen een nieuwe meting georganiseerd worden, om te bekijken hoe de toestand evolueert", meldt het crisiscentrum.