"Tijd van het verleden is voorbij"

Het voorstel van CD&V om het ambtenarenstatuut af te schaffen, kan toch 60 procent van de Vlamingen bekoren. Al lijkt er toch heel wat tegenkanting te zullen komen, zeker vanuit de hoek van het ACV. Voorzitter Wouter Beke verdedigt het standpunt: een carrière ziet er vandaag niet meer uit zoals vroeger, er is veel meer verloop. Er zijn ook al heel wat lokale overheden die met contractuelen werken. Om de arbeidsmarkt te versterken, is het belangrijk om de mensen meer mogelijkheden te geven om hun carrièrepatroon zelf samen te stellen. Niet meer werken met statuten kan drempelverlagend werken.