"Pensioen gelijk bij echtscheiding"

CDenV wil de pensioenrechten van partners bij een echtscheiding gelijkschakelen. Tijdens een huwelijk gaat een van de twee partners vaak minder werken om voor de kinderen te zorgen, daardoor bouwt die persoon minder pensioenrechten op. Als het koppel uiteengaat is die partner hiervan het slachtoffer. Daar wil CDenV nu iets aan doen.

Voor wettelijk samenwonenden is in het CDenV-voorstel nog geen regeling voorzien.

Binnen de regering circuleert al een gelijkaardig voorstel, maar CD&V vindt de criteria daarin te vaag.