CD&V: beperk grote vakantie tot 6 weken

CD&V wil de zomervakantie in het onderwijs terugschroeven van 9 naar 6 weken. Dat staat in het Innesto-plan dat de partij deze middag voorgesteld heeft in Brussel. 'Operatie Innesto' is de visienota van de partij voor de toekomst.

In de ontwerptekst hebben de christendemocraten het zo verwoord: "Sterke zowel als minder sterke leerlingen hebben er baat bij iets minder lang weg te blijven van de schoolbanken. De eerste groep mist uitdagingen. De tweede loopt een grote achterstand op tijdens de vakantie. Daarnaast schept een kortere zomervakantie ook meer ademruimte in de loop van het schooljaar."

CD&V zou de drie weken in de zomerperiode wel willen compenseren met extra verlofdagen tijdens het schooljaar.