Straks betalen voor pro-Deoadvocaat?

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil een pro-Deoadvocaat gedeeltelijk betalend maken. Dat zeggen De Standaard, Het Nieuwsblad en De Morgen.

Volgens de kranten zou de minister volgende week een wetsontwerp indienen over de hervorming van de gratis rechtsbijstand. De opvallendste maatregel is het invoeren van remgeld. Het precieze bedrag zou nog niet vastliggen.

“Dat is een van de manieren om rechtszoekenden te responsabiliseren”, zegt het kabinet-Turtelboom. De maatregelen moeten het pro-Deosysteem betaalbaar houden.

Het middenveld is bezorgd over de plannen. Meer dan dertig organisaties, waaronder ABVV en ACV, de Gezinsbond, Pax Christi en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ondertekenen een petitie om gratis en kwaliteitsvolle juridische bijstand voor iedereen te behouden.