Akkoord tussen ministers en schippers

De binnenschippers en de bevoegde ministers hebben een akkoord bereikt. De schippersverenigingen gaan het akkoord nu verdedigen bij de achterban. Als die het eens zijn met het akkoord, zullen de blokkades binnen de 24 uur worden opgeheven.

De binnenschippers blokkeren al meer dan een week verschillende sluizen in het land om gehoor te krijgen over de problemen in hun sector. Ze vragen onder meer hogere vrachttarieven, omdat de concurrentie met buitenlandse schippers onhoudbaar is geworden. Vorige week al had staatssecretaris Melchior Wathelet beloofd om het probleem aan te kaarten bij de Europese Commissie. In het protocolakkoord is nu opgenomen dat er een koninklijk besluit zal worden neergelegd om dumpingprijzen tegen te gaan. Ook de concurrentiepositie van de Belgische vloot ten opzichte van de vloten van de buurlanden zal worden geëvalueerd.

De overheid zal dit dossier nu verder opvolgen, als de binnenschippers de blokkades opheffen. Het protocolakkoord werd ondertekend in aanwezigheid van minister Hilde Crevits en staatssecretaris Wathelet.