“Parlement beslist of koning inbindt”

“Als het parlement dat beslist, moet de koning een stap terugzetten”, zegt Wouter Beke in het VTM NIEUWS. “Een aantal zaken kunnen afgebouwd worden, maar bijvoorbeeld bij formatiegesprekken is een neutraal figuur als de koning op zijn plaats”.

Hij zegt dat op een moment de discussie over de rol van de koning weer oplaait. Alle Vlaamse partijen willen namelijk morrelen aan de monarchie, dat bleek uit een debat in De Zevende Dag. Voor N-VA mag de hervorming meteen beginnen. De partij gaat, in de persoon van Theo Francken, maandag al een aanvraag doen voor de oprichting van een parlementaire subcommissie over het thema. Francken wil meteen een ceremoniële functie invoeren als koning Albert aftreedt.

Het was Patrick Dewael (Open VLD) die het debat op gang trapte. "We moeten evolueren naar een protocollaire monarchie, waar de koning geen rol meer speelt in de wetgeving", zei hij daarover. Bij sp.a eenzelfde geluid, al mag de overgang niet overhaast worden. "Ik ga er van uit dat de koning nog een rol zal spelen na de verkiezingen van volgend jaar, maar dat we in de loop van die legislatuur naar een ceremoniële functie gaan", plakt Caroline Gennez er een concreter tijdstip op.

Volgens Vlaams Belang zal het allemaal niet zo'n vaart lopen. Gerolf Annemans: "Ik volg al 23 jaar dit soort debatten, niemand durft aan de rol van de koning te raken". Dewael en Gennez geven toe dat het misschien moeilijker wordt dan ze zouden willen, want vanuit het Waalse kamp worden dergelijke plannen steevast afgeschoten.