Minister Smet wil snel imamopleiding

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil snel van start gaan met een Vlaamse opleiding voor imams en islamconsulenten. In de zomer wil hij een concreet voorstel op tafel hebben, zei hij vandaag in het parlement. In de meerjarenbegroting is voor volgend jaar ook al 100.000 euro opstartfinanciering voorzien.

Het is de bedoeling om imams en islamconsulenten op te leiden die Nederlands kennen, de leefwereld van de nieuwe generatie Europese moslims kennen en kunnen nadenken "over wat het betekent om als moslim in de seculiere maatschappij te leven". Bijzondere aandacht zal gaan naar consulenten actief in jongerenwerking, ouderenzorg en gevangenissen.

Buitenlandse instanties zullen niet betrokken worden bij de uitbouw of de financiering van de opleiding. Marokko plant volgens Smet wel een eigen Europees centrum in Brussel, wat een tweede opleidingscircuit zou kunnen opleveren. Minister Smet houdt wel de mogelijkheid open op samen te werken: "In alle transparantie, zodat wij perfect op de hoogte zijn van wat daar gebeurt."

Pascal Smet had de opleiding op voorgesteld in zijn beleidsbrief en ook federaal buitenlandminister Didier Reynders pleitte vorige maand nog voor betere opleidingen. Dat zou radicalisme en moslimextremisme kunnen helpen tegengaan. De minister beklemtoonde in het parlement nog dat het essentieel is dat de Moslimexecutieve de opleiding steunt.