Bouwovertredingen: nooit méér boetes

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar voor 1,8 miljoen euro aan dwangsommen geïnd van mensen die een bouwovertreding begingen. Dat is een absoluut record.

Sinds 1999 is er een wet in ons land die zegt dat wie een bouwovertreding begaat, die ongedaan moet maken door het illegale bouwwerk af te breken of in z’n oorspronkelijke staat te herstellen. Rechtbanken kunnen een dwangsom opleggen om ervoor te zorgen dat dat ook effectief gebeurt.

Zo’n dwangsom bedroeg de laatste twee jaar gemiddeld 186 euro, en 146 euro per dag vertraging. Dat is een pak meer dan de jaren daarvoor. In Antwerpen en Limburg werden de meeste dwangsommen betaald.