Verkeer is vuiler dan industrie

Het verkeer stoot de industrie van de troon als grootste vervuiler in ons land. Dat besluit de Bond Beter Leefmilieu uit het Vlaams Milieurapport in De Morgen.

Terwijl de industrie schoner wordt, groeit de impact op het milieu van verkeer en vervoer. Dat is vooral het gevolg van het almaar toenemende verkeer. In 2010 zijn op de Belgische wegen 98 miljard autokilometers afgelegd. Daardoor komt onze gezondheid steeds meer in het gedrang.

Sinds 2000 steeg de emissie van transport met ongeveer de helft, vooral door meer transport en het toenemende gebruik van diesel", zegt expert Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. Door de grotere omvang van het verkeer blijft het ook problematisch om de doelstelling voor de daggemiddelde fijnstofconcentratie te halen. Het aantal dagen met een te hoog gemiddelde was in 2011 tweemaal zo hoog als in 2010 en klom zo boven de grenswaarde.

Volgens experts moet de overheid maatregelen nemen om het volume van het autoverkeer terug te dringen.