België moet 5000 euro aan asielzoeker

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld tot het betalen van 5000 euro morele schadevergoeding aan een Afghaanse asielzoeker. De man werd vier maanden vastgehouden door een cassatieprocedure, terwijl zijn advocaat hem nochtans vrij had gekregen na vier dagen. Dat schrijft De Morgen.

Het gaat om Ahmad Firoz M., een 29-jarige Afghaan die het bevel kreeg het land te verlaten toen hij asiel aanvroeg. De man weigerde een uitwijzing naar Athene en werd begin 2010 opgepakt. Vier dagen later kreeg zijn advocaat hem vrij voor de raadkamer en even later ook voor de kamer van inbeschuldigingstelling. De Dienst Vreemdelingenzaken ging echter in cassatieberoep. De man bleef in detentie zolang het Hof van Cassatie geen uitspraak deed.

Mensenrechtenadvocaat Zouhaier Chihaoui noemt de complexe schorsende cassatieprocedure “een schande voor onze rechtsstaat”. Hij hoopt dat de wet snel wordt aangepast. Ahmad Firoz M. is intussen een erkend vluchteling.