"Belangrijke rol voor onderwijs"

De burgemeesters van Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde, hebben gisteravond vergaderd over de problematiek van jongeren die naar Syrië trekken om te strijden tegen het regime van president Assad. Het overleg eindigde zonder dat de drie burgemeesters tot concrete maatregelen kwamen. Maar de komende weken zullen nog overlegmomenten volgen, eerst in Mechelen en nadien in Vilvoorde. De drie burgemeesters zijn het erover eens dat lokale besturen het best geplaatst zijn om de strijd tegen radicalisering aan te gaan. Ze gaan een plan uitwerken om zoveel mogelijk mensen op het terrein te mobiliseren. Het onderwijs en de jeugdzorg moeten een belangrijke rol gaan spelen via sensibilisering en door het detecteren van het groeiend radicalisme. Er is ook de noodzaak om instrumenten te ontwikkelen om de ronselaars aan te pakken. Daarvoor willen de burgemeesters samenwerken met de hogere overheden.