Kwart politiezones actief op Twitter

Op dit moment hebben 51 van de 195 lokale politiekorpsen in ons land een Twitteraccount die actief beheerd wordt. Bijna alle accounts zijn van Vlaamse zones. Slechts vijf Waalse zones en één Brusselse zijn actief op Twitter. De 51 accounts hebben samen net iets meer dan 37.500 volgers.

De zone Leuven heeft de meeste volgers (3.358), op de hielen gezeten door Mechelen (2.959). De meeste tweets werden geplaatst door de zones Mechelen (5.456) en Wetteren-Laarne-Wichelen (5.156).

Twee jaar geleden werd binnen de federale politie een werkgroep opgericht die een leidraad uitwerkte voor het gebruik van Twitter en Facebook door de lokale politiekorpsen. De leidraad werd in het najaar van 2011 verspreid. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom riep de politie toen op "massaal gebruik te maken van sociale media".