WWF tegen misbruik uitstootrechten

De milieuorganisatie WWF heeft actie gevoerd tegen het misbruik van uitstootrechten. De actievoerders vinden dat bedrijven die vervuilen daar nu te weinig voor moeten betalen. Elk bedrijf mag van de overheid een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Maar sommige bedrijven hebben meer CO2-rechten gekregen dan ze nodig hebben. Zij kunnen die verkopen voor veel geld.