Burger kan mee wetten afschaffen

Nog deze maand komt er een website waarop burgers kunnen signaleren welke wetten moeten worden afgeschaft. Het gaat dan vooral om wetten die nog wel in de grondwet staan, maar totaal overbodig zijn geworden. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. De website is een initiatief van de parlementaire commissie Wetsevaluatie. Hun taak is om een verouderde en overbodige wetten af te schaffen. Maar voortaan krijgt ze daarbij hulp van de bevolking. Het parlementscomité opent zijn website eind april: www.comitewetsevaluatie.be.