Burger kan mee wetten afschaffen

Nog deze maand komt er een website waarop burgers kunnen signaleren welke wetten moeten worden afgeschaft. Het gaat dan om wetten die nog wel in de grondwet staan, maar overbodig zijn geworden. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Als u ooit een deurwaarder over de vloer krijgt, zijn er enkele dingen die hij nooit in beslag mag nemen: een koe, twaalf geiten of schapen, 24 kippen, met stro en voeder voor een maand. Een bizarre wet voor het jaar 2013, maar het staat wel in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek. Het is een van de overbodige wetten die u vanaf eind deze maand mee kan helpen afschaffen. Daarvoor komt er een website van de parlementaire commissie Wetsevaluatie.

Die commissie heeft als taak om verouderde en overbodige wetten af te schaffen. Maar voortaan krijgt ze daarbij hulp van de bevolking. Het parlementscomité opent zijn website eind april: www.comitewetsevaluatie.be.