Akkoord over begrotingscontrole

De federale regering is het vrijdagnacht eens geraakt over de begrotingscontrole voor dit jaar. De topministers raakten het eens overeen reeks structurele maatregelen. Die zouden 1,434 miljard  moeten opleveren. Daarmee komt het tekort in ons land uit rond de 2,4 procent van het bruto binnenlands product. De regering plant ook eenmalige maatregelen om de schuldgraad van ons land onder de 100 procent te brengen.

Onder andere bij de ambtenaren zal bespaard moeten worden: voor de meeste departementen komt er een wervingsstop en ook de werkingsmiddelen verminderen. Ook bij Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en de NMBS wordt er gesnoeid in de uitgaven.

De regeringstop, die zich sinds vrijdag 11.30u had teruggetrokken, is tevreden met het bereikte resultaat. Alle partijen die rond de tafel zaten spreken over “een evenwichtig akkoord”. Volgens premier Elio Di Rupo respecteert de regering daarmee haar Europese engagementen, beschermt ze de koopkracht van de mensen en ondersteunt ze de KMO's.

Volgens het programma dat de regering met Europa had afgesproken, moest ons land dit jaar het begrotingstekort terugschroeven tot 2,15 procent van het bbp. Begin deze week kreeg ze van de Europese Commissie echter het fiat om wat van haar traject af te wijken. Wel moet België in 2015 met een structureel evenwicht hebben, de overheidsschuld dit jaar onder de 100 procent krijgen en voor 1 procent structurele maatregelen nemen.