"Regering springt slim om met budget"

Het is de Vlaamse regering gelukt een akkoord te bereiken over de begroting. De Vlaamse regering heeft een budget in evenwicht bereikt, zegt VTM NIEUWS-journalist Barend Leyts. Er was exact 319 miljoen euro nodig en die is ook gevonden. Dat komt vooral omdat er slim is omgesprongen met het budget, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van een aantal investeringen.