Akkoord over Vlaamse begroting

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de grote lijnen voor de begrotingscontrole van 2013. Het akkoord werd vrijdagavond toegelicht op het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters.

De begrotingscontrole werd een vrij zware oefening, nadat de federale dotaties voor Vlaanderen met 319 miljoen euro gedaald waren, na tegenvallende economische parameters. Maar door slim om te springen met het budget, is die tegenvaller weggewerkt. Zo zullen bijvoorbeeld een aantal investeringen uitgesteld worden.

Geen extra belastingen

Nog niet alle details zijn bekend, maar volgens Kris Peeters komen er geen nieuwe belastingen. Daarnaast wordt er ook zo'n 46,4 miljoen euro vrijgemaakt voor de scholen. Geld dat gebruikt moet worden om het tekort aan plaatsen op te vangen. Voor 2014 is daarvoor nu al 60 miljoen euro vrijgemaakt.

Ander punt waar lang over gediscussieerd werd, zijn de gratis bussen van De Lijn voor 65+'ers. Sp.a wou die gratis bussen behouden, en dat is de socialisten ook gelukt. De tarieven van De Lijn zullen enkel stijgen met de index.

Dramatische wegen

Voorts is er 100 miljoen voor het herstel van de wegen. Volgens minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is de schade dramatisch, door de lange winter. Een deel van de 100 miljoen wordt ook gebruikt om gevaarlijke punten op gewestwegen weg te werken.

Voor het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) is dan weer 124 miljoen euro gevonden. 100 miljoen daarvan komt van de Limburgse reconversiemaatschappij, via aan kapitaalsverhoging.