Akkoord moet wilde stakingen vermijden

Het wordt in de toekomst moelijker om wilde stakingen te beginnen bij het spoor. De directie en de vakbonden van de NMBS-groep hebben daarover een sociaal akkoord bereikt.

In het akkoord staan nieuwe procedures die moeten gevolgd worden als een wilde staking dreigt. Van zodra de vakbonden vinden dat er ergens problemen zijn, treedt een soort alarmprocedure in werking. Daarna heeft de directie drie dagen de tijd om te reageren. Als die niets doet, dan kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen.

Vorig jaar waren er tien wilde stakingen bij de NMBS-groep.