Meer controles op zieke ambtenaren

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert gaat nieuwe maatregelen nemen om het ziekteverzuim bij federale ambtenaren tegen te gaan. Er komen meer en bredere controles en het systeem van “disponibiliteit” wordt verscherpt. Het gaat dan om oudere ambtenaren die al hun ziektedagen hebben opgebruikt maar nog niet kunnen komen werken. Zij zullen in de toekomst niet meer kunnen weigeren om voor de Pensioencommissie te verschijnen.

Ondanks eerdere maatregelen, ligt het ziekteverzuim bij federale ambtenaren nog altijd een stuk hoger dan bij Vlaamse ambtenaren of de privésector. “De belastingdruk in dit land is hoog. De mensen hebben dan ook recht op kwaliteitsvolle dienstverlening door de overheid”, vindt Bogaert. "Bovendien werkt het niet aanpakken van misbruik demotiverend voor wie wel meedenkt en een tandje wil bijsteken.”