Grote achterstand bouwvergunningen

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen slaagt er nog steeds niet in zijn historische achterstand weg te werken. De beslissingsbevoegdheid dreigt opnieuw naar de Raad van State te verhuizen. Dat schrijft De Tijd.

De Vlaamse ombudsman klaagt al jaren over de trage werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vroeger kwamen dossiers over betwiste bouwvergunningen bij de minister terecht of bij de Raad van State. Om de procedure objectiever en korter te maken, werd in 2009 de Raad voor Vergunningsbetwistingen opgericht. Het eerste werkjaar van de Raad was een ramp. De regering had het aantal dossiers fundamenteel onderschat en het rechtscollege was onderbemand. Als gevolg daarvan werd over amper 30 van de 753 dossiers en arrest geveld.

In 2011 nam de Raad een nieuwe start op basis van het principe om de laatst ingediende dossiers, als eerste te behandelen. Hierdoor blijven de dossiers die zijn ingediend voor september 2011 het langst liggen. Momenteel staan er nog zo’n 1120 oude dossiers open.