420.000 bedienden krijgen meer loon

Ruim 420.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven hebben uitzicht op een stijging van hun koopkracht met 1,1 procent vanaf 1 oktober. Vakbonden en werkgevers van het grootste paritair comité, PC 200, hebben daarover een ontwerpakkoord bereikt. 

Concreet is voorzien dat de koopkracht voor ongeveer 420.000 bedienden vanaf 1 oktober met 1,1 procent wordt verhoogd. Opgelet: het gaat hier enkel over de bedienden die onder het aanvullend paritair comité vallen, of dus de PC 200. Dat is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Ongeveer een derde van alle bedienden uit de Belgische privésector valt hieronder. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over bedienden in uitzendsectoren, callcenters, de bouwsector, toerisme en reisbureau’s en bijvoorbeeld mensen die werken in de informaticasector. Als je twijfelt of jij onder de PC 200 valt, kan je dat altijd eventjes nakijken op je loonfiche of individuele jaarrekening. 

Loon, of iets anders
De werkgever kan ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige koopkrachtstijging, maar moet hiervoor dan wel een akkoord afsluiten met de syndicale delegatie. Als er geen syndicale delegatie binnen het bedrijf is, moet elke individuele werknemer schriftelijk op de hoogte worden gebracht bij de loonberekening in oktober.

Erwin De Deyn van de socialistische bediendebond BBTK verwacht dat een grote meerderheid van de bedrijven zal kiezen voor een loonsverhoging, zoals ook in het verleden al gebeurde. "Het alternatief moet in elk geval gebeuren aan de kost van die 1,1 procent."

Het ontwerpakkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de achterban, maar daar worden geen obstakels verwacht.