Flater kost FOD Financiën 46.000 euro

De federale overheidsdienst Financiën heeft ongeveer 90.000 federale ambtenaren een document voor hun belastingaangifte gestuurd, dat fouten bevatte. Het kostte 46.000 euro om de fout recht te zetten. Dat is te lezen in de kranten van Sudpresse. Afgelopen week ontvingen 89.183 federale ambtenaren hun loonfiche voor 2012, om hun belastingaangifte in te vullen. Dat document bevatte evenwel fouten. De cijfers in het document stonden namelijk niet in de juiste kolommen.

"Het gaat om een menselijke fout bij het ontwerp", aldus Florence Angelici, woordvoerster van de FOD Financiën. Toen de fout opgemerkt werd, waren de brieven al verstuurd. De betrokken ambtenaren kregen een gecorrigeerde versie van het document, maar dat bracht nieuwe kosten met zich mee. Het gaat om 45.791,10 euro voor het drukwerk en verzenden van de documenten.