Jongeren massaal naar steden

Jonge gezinnen en twintigers kiezen er almaar vaker voor om in de stad te wonen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws op basis van nieuwe cijfers van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a). De stadsvlucht lijkt dan ook voorbij.

In vergelijking met 2000 groeide de bevolking in alle dertien Vlaamse centrumsteden. Antwerpen groeide met 16,6 procent het sterkst. De toename komt onder andere door het groeiende aantal jongvolwassenen dat in de stad blijft wonen. Sinds 2000 gingen er 24.686 jongeren in een stad wonen. Daarvan vestigden er zich ruim 14.000 in Antwerpen en bijna 7.000 in Gent. Dat wijst erop dat jongeren na hun studie steeds gemakkelijker blijven plakken, ook nadat ze kinderen hebben gekregen.

Stadsgeografen wijzen ook op de schaarser en kleiner wordende bouwgrond in de groene rand, waardoor mensen sneller voor een appartement in de stad kiezen.