Beroep tegen Arco-garantie verworpen

De Raad van State heeft de beroepen tegen de Arco-waarborgen grotendeels verworpen. Het gaat om de garanties die de regering Leterme in lopende zaken uitschreef voor de 800.000 Arco-cöoperanten. Volgens de Raad van State mocht de regering die wel degelijk uitschrijven. Het advies van de Nationale Bank volstond immers om te spreken van een dreiging van een systemische crisis.

De vraag blijft nu of er sprake is van discriminatie tussen Arco-coöperanten en de kleine aandeelhouders van Dexia. Deze aandeelhouders hebben hun volledige investering verloren, terwijl de Arco-coöperanten kunnen genieten van de overheidswaarborg. Het Grondwettelijk Hof moet zich over deze vraag buigen.