“Mogelijk op termijn toch internering”

De jury heeft zijn beslissing in eer en geweten genomen. Dat zegt Jaak Haentjens, de advocaat van Kim de Gelder na afloop van deze beslissende procesdag. Hij is er dan ook geen voorstander van om cassatieberoep aan te tekenen, maar niets belet De Gelder om dat toch te doen.

Over de toestand van zijn cliënt is de advocaat niet optimistisch: “Als hij zo blijft evolueren, zal hij op korte of middellange termijn misschien toch geïnterneerd moeten worden.”