Jury is klaar met beraad

Op het proces De Gelder zijn de twaalf juryleden eruit. Ze hebben een antwoord op de 109 vragen over de schuld en toerekeningsvatbaarheid van Kim De Gelder. De jury moet deze antwoorden nu nog motivereren. Daarvoor krijgen ze de hulp van de assisenvoorzitter en de assessoren.  Het opstellen van de motivatie kan nog een tijdje duren.

Wanneer het hof en de jury opnieuw plaats hebben genomen in de assisenzaal, zal de voorzitter de beschuldigde terug binnenroepen. Daarna leest hij het arrest voor. Als de jury hem ontoerekeningsvatbaar verklaart, dan wordt De Gelder geïnterneerd en is het proces afgelopen. Als de juryleden De Gelder toerekeningsvatbaar verklaren, krijgt zijn advocaat meester Haentjens de kans om nog te pleiten over de strafmaat. Ook De Gelder zelf krijgt dan voor de laatste keer het woord. Nadien trekken de juryleden zich nogmaals terug om te beslissen welke straf De Gelder krijgt.