Hoe verloopt de laatste dag?

De laatste dag van het proces De Gelder belooft een heel lange dag te worden. De jury moet vandaag beslissen over de schuld, de toerekeningsvatbaarheid en de straf van Kim De Gelder. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?

De schuldvragen

De jury moet 109 vragen beantwoorden. De eerste 54 vragen gaan over de moorden en de moordpogingen van De Gelder. Als de jury op deze vragen ‘ja’ antwoordt, dan is hij schuldig en toerekeningsvatbaar. De volgende 54 vragen gaan over de mogelijke internering van de Gelder. Vraag 109 gaat over de geestestoestand van De Gelder vandaag. In combinatie met de vorige vragen zijn er dan vier scenario’s mogelijk:

• Hij kon zijn daden op het moment van de feiten controleren en nu ook nog: hij wordt veroordeeld.

• Hij kon zijn daden op het moment van de feiten controleren, maar nu niet meer: hij wordt geïnterneerd.

• Hij kon zijn daden op het moment van de feiten niet controleren en ook nu nog niet: hij wordt geïnterneerd.

• Hij kon zijn daden op het moment van de feiten niet controleren, maar nu wel, hij is dus genezen: hij gaat vrijuit.

Schrappen wat niet past

Rond 10u trekt de jury zich terug in de beraadslagingskamer om deze vragen te beantwoorden. Per vraag zal de jury eerst onderling discussiëren. Nadien volgt een individuele stemming. Elk jurylid krijgt per vraag een briefje waarop staat: “In eer en geweten mijn antwoord is: ja/neen.” Het staat uitdrukkelijk in de wet dat het jurylid moet schrappen wat niet past. Wil hij ja antwoorden, dan zal hij nee moeten schrappen. Als het jurylid enkel zijn antwoord omcirkelt of onderlijnt, dan wordt de stem aanzien als een ongeldige stem. Die stem zal dan gelden als een antwoord ten voordele van de beschuldigde. De beslissing wordt genomen per meerderheid van de stemmen. Als de jury onbeslist is over een bepaalde vraag, dan zal die vraag worden beantwoord ten voordele van de beschuldigde.

Het arrest

Na de stemming komt de jury de assisenzaal terug binnen. Het hoofd van de jury verklaart: “In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen.” De voorzitter bekijkt of de verklaring correct is opgesteld, maar de zaal krijgt op dat moment nog niet te horen wat de jury beslist heeft. Eerst trekt de voorzitter zich terug met de jury om de uitspraak te motiveren. Pas daarna zal de voorzitter het arrest voorlezen in de assisenzaal. Als De Gelder ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, wordt hij geïnterneerd en is het proces afgelopen.

De strafmaat

Als De Gelder schuldig wordt verklaard, zal de procureur-generaal de toepassing van de wet vorderen. Dan krijgt meester Haentjens de kans om nog een laatste keer te pleiten. Dit is ook de laatste keer dat De Gelder zelf het woord zal krijgen. Nadien trekt de jury zich opnieuw terug in de beraadslagingskamer om te beslissen welke straf De Gelder krijgt.