Letterlijk: de briefjes van Kim De Gelder

Tijdens het proces ging het vaak over de briefjes die Kim De Gelder aan zijn advocaat gaf. Meester Haentjens wilde ze nooit voorlezen, ook al drong De Gelder daarop aan. Maar zonet, in zijn slotpleidooi, deed hij het toch. Dit is – letterlijk – wat De Gelder schreef.

“Write down, broken memory. Waarom? Ik wou toen op die leeftijd bewijzen tegenover mezelf dat ik het aankon om iemand te vermoorden. Sorry voor de moorden …Ik hoop op een milde straf. Ik vind dat depressieve gedetineerden geen antipsychotica mogen ingespoten krijgen. Ik geef toe: ik heb me te veel laten leiden door de roddelbladen. Ik gebruikte geen drugs voor de feiten. Ik moest gestopt worden door dokter De Bleecker."

Haentjens zei ook waarom hij het in de loop van het proces niet heeft voorgelezen. “Omwille van de keerzijde.” Waarop de pleiter opnieuw het briefje van De Gelder voorlas.

"Het spijt me dat dit alles zo lang heeft moeten duren. Als ik een advocaat had gehad met meer ervaring had het niet gemoeten. Sorry, Jaak, dat ik niet de kracht had je te ontslaan. Het Belgisch gevangeniswezen stond me niet toe om iemand anders te contacteren. Sorry aan het gerechtscollege over het liegen over de stemmen. Mijn advocaat adviseerde mij om hierover te liegen.”