Haentjens:"Heel leven verzorging nodig"

In zijn slotpleidooi verrast meester Haentjens, de advocaat van Kim De Gelder niet: hij pleit de ontoerekeningsvatbaarheid van zijn cliënt. Maar hij wil wel dat De Gelder niet terugkeert naar de maatschappij. “Hij heeft levenslange verzorging nodig.” Waar hij ook van overtuigd is: “Kim De Gelder had vier jaar geleden géén motief.”

“Dit gaat niet over winnen of verliezen”, zei Haentjens bij het begin van zijn pleidooi. “Als u De Gelder straks ontoerekeningsvatbaar verklaart, dan zal u geen overwinningsteken van me zien. We zijn allemaal verliezers, gelijk aan welke kant we staan. En dan denk ik in de eerste plaats aan de mensen die een familielid zijn verloren.”

Haentjens wil dat de jury De Gelder straks vrijspreekt voor de moordpoging op de familie Van Der Westerlaken . “Hoe kan je iemand vermoorden die er niet is? Laat uw gezond verstand spreken en spreek hem vrij voor die moordpogingen.”

Voor de feiten die hij wel pleegde wil Haentjens de ontoerekeningsvatbaarheid inroepen. “De Gelder leefde in een verziekte en verstoorde denkwereld, waarin zijn oordeelsvermogen ernstig was aangetast en waardoor hij onmogelijk nog de draagwijdte van de feiten kon inschatten. Ik ga nog verder: De Gelder is schizofreen. Hij behoort dan nog tot die categorie die door de ziekte onwezenlijk en gewelddadig gedrag vertoont." En iets later: “De Gelder heeft de hersenen van een demente vrouw van 70. En je kan misschien veel veinzen, maar een hersenscan niét.”