Begrotingstekort loopt op

Het federale kernkabinet heeft zich de hele dag over de begrotingscontrole gebogen. Rond iets voor negen hielden de topministers het voor bekeken. Donderdag om 10u30 pikken ze de draad weer op.

De kabinetschefs kunnen nog niet naar huis. Zij bespreken nog nieuwe cijfers van het Planbureau, die zouden eventueel nog wat roet in het eten kunnen gooien.

De federale topministers proberen sinds vorige week de begroting voor dit jaar bij te sturen. Met Europa is afgesproken om het tekort terug te dringen tot nog 2,15 procent, waarvoor ruim twee miljard zou nodig zijn. Voor 2012 was 2,8 procent afgesproken, maar volgens nieuwe ramingen van het Planbureau zou dat tekort oplopen tot 3,1 procent. Het zou dus kunnen dat er nog extra bespaard zal moeten worden. Anders zou Europa extra structurele maatregelen kunnen opleggen.