Museum Roger Raveel verzegeld

Een vrederechter heeft gisterenmiddag het Roger Raveel Museum in Zulte laten verzegelen. De beslissing kwam er op vraag van de weduwe van Roger Raveel, Marleen De Muer. Zij vreest dat de financiële situatie van het museum ertoe zal leiden dat sommige werken van Raveel verkocht worden. En dat gaat in tegen de wil van de recent overleden kunstenaar, die zijn oeuvre intact wou houden.

De Muer kreeg de taak om het werk van Raveel te beschermen en een zo groot mogelijk regionaal, nationaal en internationaal publiek te bereiken. Maar dat kan niet met de huidige financiële situatie van het museum. Zolang de kwestie niet is uitgeklaard, is het museum nu verzegeld.

De Muer benadrukt dat ze in alle openheid wil meewerken aan een reorganisatie van de Stichting Raveel, en dat ze enkel handelt in de geest van haar overleden echtgenoot.