Meer computers, minder ambtenaren

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert wil het aantal ambtenaren sneller verminderen. Niet door ontslagen, maar door natuurlijke afvloeiingen en door meer te investeren in informatica. De vakbonden zijn daar niet over te spreken: zij vinden dat Bogaert te snel en te veel bespaart. Er is nog maar net een besparingsronde geweest.