2.207 klachten over fietspaden

Het Meldpunt Fietspaden van de Vlaamse overheid kreeg vorig jaar 2.207 meldingen van slechte fietspaden die een mogelijk gevaar inhielden voor de fietsers en die om een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vroegen. Het ging om 951 meldingen voor gewestwegen en 1.256 voor gemeentewegen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Steve D'Hulster (Sp.a).

De meeste meldingen hadden betrekking op de staat van het wegdek (38,8%), hinder (13,5%), verkeerssignalisatie (11,8%)en werkzaamheden op de weg (6,4%). De percentages zijn vergelijkbaar met deze van de meldingen in 2011. Opgesplitst per maand liepen in 2012 de meeste meldingen binnen in de maanden september (231), oktober (238), november (228) en het minst in april (126). Het meldpunt is niet bedoeld voor algemene klachten, zoals het ontbreken van fietspaden, maar wel voor het signaleren van knelpunten die snel verholpen moeten worden. Het wordt beheerd door de Vlaamse fietsmanager.