Geen klaarheid na marathonzitting

De zitting op het assisenproces tegen Kim De Gelder in Gent heeft gisteren tot 20.30 uur geduurd. Er werd de hele dag gedebatteerd over de psychiatrische toestand van De Gelder, maar de marathonzitting kon geen duidelijkheid scheppen. De twee psychologen die gisteren als laatste hadden moeten getuigen, komen maandag terug.

Een hele reeks deskundigen kwam gisteren zijn standpunt toelichten. In de voormiddag stelde het college van psychiaters, aangesteld door het gerecht, haar rapport voor. Daarin staat dat De Gelder lijdt aan een ‘ernstige psychiatrische stoornis’, maar dat hij niet krankzinnig is en dus toerekeningsvatbaar. De opdracht om te moorden kwam volgens de vijf psychiaters niet van stemmen uit zijn hoofd, maar uit zichzelf.

Door de vele vragen van de verschillende partijen liep het verhoor van de gerechtspsychiaters uit tot lang na de middag. Rond 15.30 uur kregen de tegenexperten de kans om hun onderzoek toe te lichten.

Dr. Karel Ringoet en dr. Geert De Bruecker, aangesteld door de advocaat van Kim De Gelder, oordelen dat hij wel krankzinnig is. “Hij lijdt aan een schizofrene psychose en is ontoerekenbaar”, zei Ringoet. “Hij is zich niet meer bewust van wat goed en kwaad is.”

Uit SPECT-scans van de hersenen van Kim De Gelder blijkt dat die ernstige afwijkingen vertonen, maar daaruit kunnen geen conclusies getrokken worden voor een psychiatrische diagnose. "Bij De Gelder stellen we objectieve ernstige afwijkingen vast in de thalamus en associatieve cortex, maar de associatie met schizofrenie kan ik niet maken", verklaarde expert Koen Van Laere.

De scans zijn dus geen bewijs van de toerekeningsvatbaarheid van De Gelder. Over die moeilijke vraag zullen de 12 juryleden volgende week moeten oordelen.