Test-Aankoop excuseert zich

Consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft zich geëxcuseerd voor het misleidend karakter van het woord "tablet" in de communicatie van hun laatste commerciële actie. Test-Aankoop had bij die actie een geschenk aangeprezen als een tablet, terwijl het om een apparaat zonder touchscreen of wifi ging.

Daarover ontstond wat ophef, nadat een klant daarover klacht had ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP). Die jury oordeelde dat de klacht gegrond was.

"Het woord tablet zal niet meer gebruikt worden om naar het geschenk te verwijzen", luidt het bij Test-Aankoop. De organisatie voegt eraan toe dat het nooit de bedoeling is geweest om de klanten te misleiden.