Update De Gelder: Toerekeningsvatbaar

Vandaag kwamen vijf gerechtspsychiaters en een psycholoog aan het woord. Alles samen zagen ze De Gelder 26 keer, wat resulteerde in een rapport van 160 pagina’s. De conclusie is duidelijk: Kim De Gelder is toerekeningsvatbaar. Hij is een gevaar voor de maatschappij, door zijn dubbel profiel: hij is zowel serie- als massamoordenaar. Al op jonge leeftijd had hij moordfantasieën, die hij uiteindelijk ook omgezet heeft in daden.